Vacuum Oven

      จำหน่าย-รับซ่อม ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum Oven) ที่ใช้อบงานที่มีจุดเดือดต่ำ หรือใช้อบแห้งวัตถุดิบที่เราต้องการ ในภาวะความดันอากาศต่ำกว่าความดันบรรยากาศปกติ

เนื่องจากของเหลวต่างๆ หรือน้ำจะมีจุดเดือดต่ำลงเมื่อความดันบรรยากาศลดลง ทำให้สามารถอบไล่ความชื้นออกจากตัวอย่างงานหรือวัตถุดิบได้รวดเร็ว และรักษาคุณค่า หรือสภาพวัตถุดิบยังคงเดิม โดย ตู้อบสุญญากาศ (Vacuum Oven) จะทำงานร่วมกับ Vacuum Pump เพื่อดูดอากาศออกจากห้องอบ

VACUUM OVEN FAITHFUL

VACUUM OVEN TAISITE

 VACUUM OVEN FRANCE ETUVES XFL

 VACUUM OVEN FRANCE ETUVES XFM

 

 

 

Visitors: 91,371