Autoclave

         จำหน่าย-รับซ่อม Vertical Autoclave ฝาเปิดแบบ Flip-Open ง่ายต่อการใช้งานในการเปิด-ปิด

  มีให้เลือก 4 ขนาดคือ 30,50,75,100 ลิตร

          จำหน่ายและให้บริการหลังการขาย เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) สำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมือ เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

และสามารถใช้สำหรับงานทดสอบผิววัสดุ ทดสอบการเคลือบผิว และอื่นๆ

(Autoclave) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อน โดยใช้ความร้อนชื้น คือมีไอน้ำมาร่วมด้วย 

ในการทำงานของออโตเคลฟนั้น จะต้องมีการเพิ่มความดัน (pressure) ให้สูงกว่าความดันบรรยากาศปกติ 15 Psi

 ซึ่งจะทำให้จุดเดือดของน้ำเพิ่มเป็น 121 องศาเซลเซียส ซึ่ง ณ อุณหภูมินี้ จะสามารถฆ่าเชื้อและสปอร์ได้ภายในเวลาประมาณ 15 นาที 

และโดยที่มีไอน้ำมาร่วมด้วย

 

จำหน่าย-รับซ่อม Vertical Autoclave ฝาเปิดแบบ Hand Wheel Type 

 จำหน่าย-รับซ่อม เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำ แบบแนวนอน Horizontal Autoclave 

      

Visitors: 91,366