งานออกแบบ และผลิตเครื่อง

     บริษัท พาสเทล แอสโซซิเอท จำกัด

ยินดีรับออกแบบ ดัดแปลงเแก้ไขครื่องให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

    ตัวอย่างงานเครื่องออกแบบสั่งทำ

 

 

 

Visitors: 92,938