Water Purifier RO/DI and Ultra Pure

จำหน่ายเครื่องกรองน้ำ DI Water Purifier Medium Type (Automatic Ultra-pure water) ใช้สำหรับห้องปฎิบัติการ ห้องทดลอง และอื่นๆ

         

 

 

จำหน่าย-รับซ่อม เปลี่ยนใส้กรอง Water Purifier (RO and DI Water) ยี่ห้อ Biobase
เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ เครื่องกรองน้ำ DI Water Purifier (RO and DI Water) และ Ultra Pure water 
ต้องการสอบถามราคา หรือรายละเอียดสินค้า เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์ เครื่องกรองน้ำ DI Water Purifier 

ผ่านช่องทาง LINE โดยการคลิกเพิ่มเพื่อน เพื่อรับQR Code หรือ LineID @pastelassociate
หรือ Email: info@pastel-associate.co.th
Tel.02-023-2353, 084-671-2211, 084-671-5511, 064-710-3868

Visitors: 91,366