CO2 Incubator Taisite

จำหน่าย-รับซ่อม ตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Incubator ยี่ห้อ Taisite รุ่น Steri Cycle 381, Steri Cycle 382, COI-80A, COI-80W, COI-160A, COI-160W

จำหน่าย-รับซ่อม ตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Incubator

ต้องการสอบถามราคา หรือรายละเอียดสินค้า ตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Incubator

 

Visitors: 91,366